2 Poems by Maria Antònia Massanet – Translated by Emma Andrews

(published in alba Londres 07)

Translated by Emma Andrews

 

com torrents de vida desbocats.

Així poden dir les mans teves

ara vessades en mar de senectut

mare de la mare meva, que em sotges

des dels plecs dels teus ulls.

I així i tot una carícia teva

és encara suavitat amorosida

que s’entretén a retenir

una mà fugissera.

Com escàpols foren els anys

que ara et tornen tots de cop

superposats i impacients, fins a  sobrepoblar

cadascun dels moments d’aquest present

i fer tornar desitjos i re-encendre passions

a un cos gràvid i ressec.

Què en saben els fills, els néts

del cos de la vella?

En l’enterrament, el nostre cos

es fa sarcòfag de la més pura materialitat

–mai som tant cos

com quan naixem o quan morim–

fins a recordar-nos

pel mapa d’arrugues sobre la pell

els turmells inflats

o les carns caient

De batec (Curbet Edicions, 2014)

 

like raging torrents of life.

that’s the way your hands speak

now vested in a sea of senility

mother of my mother, who looks at me

from the creases of your eyes.

And yet a caress from you

is still a loving softness

that entertains itself to hold

an elusive hand.

How elusive those years were

which now all come back at once

overlapped and impatient, until they overcrowd

each moment of this present

and bring back desires and reignite passions

to a gravid and dried body.

What do the children, the grandchildren know

about the body of the old?

At the burial, our body

becomes the sarcophagus of the  purest materiality

-never are we so much a body

as when we are born and when we die-

until it reminds us

on the map of wrinkles on the skin

the swollen ankles

or the falling flesh

from batec (Curbet Editions, 2014)

 

no és prou el llenguatge

per dir tots els buits i silencis

que ens corsequen.

No s’han inventat les lletres

per confegir el significat

de tots els esfondraments

que ens devoren.

Al ventall de fonemes

li falten sons que diguin

l’ofec de tanta malura.

On hi trobareu forats

no hi busqueu sintaxi

De Kiribati (Adia Edicions, 2015)

 

language is not enough

to speak all the gaps and silences

that make us dry-hearted.

Letters have not been invented

to spell out the meaning

of all collapses

that devour us.

Within the range of phonemes

we miss sounds that tell

of the choking of so much evilness.

Where you find holes

do not look for syntax

from Kiribati (Adia Editions, 2015)

 

Maria Antònia Massanet (Artà, 1980). Nascuda a Mallorca, viu i treballa a Barcelona. És llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la UB i té el màster de l’iiEDG en Estudis de Dones, de Gènere i Ciutadania. Ha escrit ressenyes i articles d’opinió a les revistes Caràcters, Poetari, Núvol i Serra d’Or i des del 2013 és professora de poesia a l’Aula de Escritores de Barcelona. Ha publicat Disseccions emocionals (premi Art Jove de poesia 2006), el moll de l’os (2012), amb Marijó Ribas, batec (Curbet, 2014) i Kiribati (AdiA, 2015). Els seus poemes han estat traduïts al castellà, francès i romanès i recollits en una desena d’antologies i és una de les compilades al documental Som elles (2012), d’Aina Riera, amb qui també ha editat Amb accent a la neutra. Antologia de dones poetes a Mallorca (Lleonard Muntaner, 2014). Ha participat en diversos cicles de poesia i festivals i ha estat co-organitzadora de les activitats de poesia a l’Iroom. Espai Polivalent i de l’Aparador de poesia de l’Espai Mallorca. També coordina el cicle de poesia La Poeteca (Barcelona)  i organitza el festival PoésArt (Mallorca).

 

Maria Antònia Massanet (Artà, 1980). Born in Mallorca, she lives and works in Barcelona. She has a BA in Theory of Literature and Comparative Literature (Universitat de Barcelona) and an MA in Women, Gender and Citizenship Studies (iiEDG). She has written reviews and articles for magazines such as Caràcters, Poetari, Núvol and Serra d’Or, and since 2013 she teaches poetry at the Aula de Escritores in Barcelona. She has published Disseccions emocionals (prize Art Jove 2006), el moll de l’os (2012) with Marijó Ribas, batec (Curbet, 2014) and Kiribati (AdiA, 2015). Her poems have been translated into Spanish, French and Romanian, and collected in various anthologies. She appears in the documentary Som elles (2012), by Aina Riera, with whom she has edited Amb accent a la neutra. Antologia de dones poetes a Mallorca (Lleonard Muntaner, 2014). She has participated in various readings and festivals and was co-organiser of the poetry activities in Iroom (Mallorca). She also coordinates the poetry reading series in La Poeteca (Barcelona) and organises the festival PoésArt (Mallorca).